Чича Горио•Оноре де БалзакГоријева предисторија и пад:(Владимир Јовичић)
Kaдa je пoстao удoвaц, сву свojу љубaв je пoсвeтиo двeмa kћeримa: kупoвao им хaљинe, нakит, koчиje: oбeзбeдиo им вeлиk мирaз и oбe су сe удaлe у aристokрaтсke пoрoдицe.
Стaриja kћeр Aнaстaзиja пoстaлa je грoфицa дe Рeстo, млaдa Дeлфинa je пoстaлa бaрoницa дe Нисeнжaн. Kaдa су ушлe у висoko друштвo, њихoвe пoтрeбe су пoстaлe вeћe - жeлeлe су дa сe истakну нa бaлoвимa и свeчaним вeчерaмa. Нoвaц су дoбиjaлe oд oцa koje je, зaслeпљeн oцинсkoм љубaвљу, зaдoвoљaвao њихoвe прoхтeвe и хирoвe, руkoвoдeн стaвoм.
Дok je имaо пaрe, пaзилe су гa и kao пaрajлиjу свakoмe пokaзивaлe. A kaд je нeстaлo нoвцa, нeмилoсрднo су гa oтeрaлe. У пaнсиoну Вokeр je нaшao сkлoништe, прeзрeн и сирoмaшaн. Стaлнo мeњa спрaтoвe и изнajмљуje jeфтиниje сoбe. Oдрekao сe дувaнa, oтпустиo бeрбeринa, прeстao je дa сe пудeришe, ниje вишe нoсиo сkупa oдeлa, бивao je свe мршaвиjи.
Kaдa je пoнeстaлo нoвцa, прoдao je нakит, злaтнe тaбakeрe, цвeцњake, пoсудe oд срeбрa, увek je kћeримa дaвao сa сузaмa рaдoсницaмa у oцимa, срeћaн штo су oнe зaдoвoљнe и срeћнe.
Давор Шантор

Чича Горио је најтрагичнији лик у роману и Ежен упознавајући његову судбину,долази до разних закључака о животу.

Чича Горио се обогатио на непоштен начин и то му је живот све вратио у каснијим годинама,где се може видети да остаје без новца и љубави својих кћери.

Он је старији човек којем су ћерке центар интересовања,једино му је важна њихова срећа и љубав.Спреман је на све како би биле сретне,задовољне и безбрижне.
Није бирао средства којима би им осигурао срећу,макар то значило и његову пропаст.Он живи у сиромашном пансиону и свој задњи новац је у стању да да својим ћеркама.

Ликови чија се судбина преплиће са његовом су: Ежен де Растињак,Делфина и Анастазија,Вотрен,Виконтеса де Босеан...

Одонс ћерки према оцу је хладан и равнодушан.Оне не маре за њега,важан им је само новац и статус у друштву.
Њега посећују само ради новца и према њему су развиле везу базирану на користољубљу и никада нису показивале љубав према њему.

Узроци таквог понашања су смрт Чича Гориове жене,погрешно васпитавање ћерки и његова опсесија њима и њиховом срећом.

Нико није марио за чича Горија, осим Ежена, који је волео тог старца и поштовао, али у исто време и жалио.Са једне стране га и сажаљевају и умају изузетно лоше мишљење о његовим ћеркама,али се нико не труди да му помогне.

Моје мишљење је да је све потеко од погрешног васпитавања и тежње Ћича Горија да им приушти све по било којој цени.Да се чича Горио поставио другачије од самог почетка,оне би га више цениле у његовој старости.
Направио је непоправљиве грешке које су га скупо коштале.goriot1.png•Балзак је већину личности из романа описивао и у другим делима Људске комедије, у којима сазнајемо о њиховој прошлости или будућности, а историја Чича Горијевог живота је описана само у једном једином делу. Због тога је Балзак овом роману дао име "Чича Горио", иако је главни лик Ежен де Растињак.

•Чича Горио је своје богатство стекао на веома непоштен начин. За време револуције куповао је брашно по једној цени, а продавао га је по десет пута скупљој, тако се и обогатио.
После женине смрти Горио је сву своју љубав усресредио на своје ћерке, како оне не би осетиле толики губитак. Куповао им је хаљине, накит, кочије, удовољавао им је на сваки могући начин. Он је све чинио да би му ћерке биле срећне. Што им је више удовољавао, оне су више и тражиле. Док је имао материјалних могућности да им испуњава све жеље, ћерке су биле поносне на оца и хвалиле се њиме. На крају, када му је понестало новца, Делфина и Анастазија су га одбациле од себе.
Чича Горио је остао посве сам, одбачен од стране ћерки и од стране друштва. Како је губио имовину, прелазио је на све више спратове пансиона, где су услови били све сиромашнији. Делфина и Анастазија нису више имале готово никакав контакт са оцем. Он је у пансиону ослушкивао шта су други причали о његовим кћерима и желео је да сазна да ли су оне срећне и задовољне својим животом.
Да је његова љубав слепа, доказао је када је закупио стан Делфини у коме се она тајно састајала са Растињаком. Тек на самрти се суочио са суровом истином, коју никада себи није смео да призна, да ћерке никада нису мариле за њега. Он то признаје у реченици : "Не, оне неће доћи! Знам ја то има већ десет година. Ја сам то помишљао понекад, али нисам смео да верујем".
Чича Горио умире у самоћи. На сахрану су му дошли Растињак и Кристоф. Од ћерки је добио само празне кочије и кочијаше.


Узрок лошег понашања ћерки према оцу

•Горијев став према ћеркама је био превише допустљив и благ. Самим тим су ћерке постале веома захтевне и размажене. Једним делом је велики утицај на целокупну ситуацију имала смрт њихове мајке. Горио се трудио да надокнати изгубљену мајчинску љубав и тиме је изгубио контролу над њима.
Са друге стране велики утицај на такво понашање према оцу имали су Делфинин и Анастазијин муж. Они су им бранили да се виђају са Гориом.

•Ја критикујем Горијеве васпитне методе. Он је сам крив због таквог понашања ћерки према њему. Да је он био строжији и оне би имале више поштовања.


АНДРЕЈ ЛАЗИЋ
Што се тиче првог питања имам исто мишљење као и Никола.

ЛИК ЧИЧА ГОРИЈА И ЊЕГОВ ЖИВОТ
Мислим да се Горијов живот заснивао на парама. Док је имао паре кћеркама је куповао све сто су пожелеле чак су то оне и искоришћавале али он то није приметио јер је био заслепљен очинском љубави.Живео је са кћеркама док се паре нису потрошиле и тај перод Горијевог живота је био бољи.
Лошији део живота је био када је остао без пара.Тада су га његове кћерке избациле из куће. Склониште је нашао у пансиону Вокер. Тада се Горијев лик почео мењати: одрекао се дувана,престао је да се пудерише,није носио скупа одела ,био је све мршавији.

ОДНОС ЧИЧА ГОРИЈА ПРЕМА КЋЕРКАМА И КАКАВ ЈЕ ЊИХОВ ОДНОС ПРЕМА ЊЕМУ И УЗРОЦИ ТАКВОГ ПОНАШАЊА
Чича Горијо је био превише благ према својим кћеркама тј. испуњавао је све њихове жеље и захтеве док су оне то искоришћавале и нису се обазирале на то колико њихов отац има пара, не само за њих већ и за себе. Измедју Горија и кћерки није било правог "отац-кћерка" односа.
Кћерке је само занимао новац и високи став у друштву, док је Горијо радио све да им удовољи.

ЛИКОВИ И ЦИЈА СЕ СУДБИНА ПРЕПЛИЦЕ СА ГОРИЈОВОМ
Ликови:Ежен де Растињак,Делфина и Анастазија,Вотрен,Виконтеса де Босеан

Александар Грбић

- Роман је добио име ''Чича Горио'', по мом мишљењу, због изразите очеве љубави према ћеркама. Након што се обогатио и постао удовац, Чича Горио је сву своју пажњу и љубав усмерио и посветио својим ћеркама. Горио се трудио да све удовољи ћеркама, куповао им је хаљине, накит, дао је велики мираз па су се ћерке успеле удати у аристократске породице. Када су ушле у високо друштво хтеле су да се истакну на баловима и вечерама, њихове потребе су биле веће, а новац су добијале од оца. Очева љубав према ћеркама је била огромна и он је радо испуњавао њихове захтеве. Док је Горио имао новац, ћерке су га са пазиле и са поносом свима показивале, а кад му је нестало новца одбацивале су га, чак му ни на самрти и на сахрану нису дошле. Чича Горио је богатство стекао на непоштен начин, искориштавајући невоље сиромашних и гладних. На крају, правда је дошла по своје, а чича горио, човек који би све учинио за своје ћерке, на крају би завршио као на најгори могући начин по њега, тако што би га ћерке одбациле. Васпитне методе Чича Горија, очигледно, нису биле најбоље. Пребише је допуштао својим ћеркама и испуњавао њихове хирове. Ни у једном тренутку није показао строгоћу, јер је био заслепљен очинском љубављу. Лик чија се судбина преплиће с његовом је Ежен де Растињак.