Да ли је у роману аутор успео да оствари књижевни програм који излаже у Предговору Људској комедији?
Балзак у једну руку није успео да оствари свој пројекат зато што је предвидео да "Људска Комедија" треба да садржи 137 дела, али је стигао да напише и објави само 94 дела.
Како се зове Балзаков књижевни пројекат и шта он треба да представља?
У књижевном пројекту ,,Студије нарави'' Балзак упоређује животињски свет са људским родом. Тиме жели да покаже да колико постоји различитих животиња толико постоји и различитости међу људима и покушава да ослика целокупно друштво његовог времена (његову нарав). Како он каже то је оно што историчари обично изостављају, а то је веома важно.
Какав је план његовог књижевног пројекта?
Балзак приказује живот свих друштвених класа и слојева.Пружајући слику о свом времену , друштвеним, историјским и филозофским кретањима,осветлио је тајне човекове психе. Тиме је забележио добра и зла неког времена и што је још важније - њихове узроке.То је био план његовог књижевног пројекта.
Какво место у људској комедији заузима роман Чича Горио?
Призори из Балзаковог приватног живота приказани су у роману ,,Чича Горио''.
Прича романа ,,Чича Горио'' развија се на два плана: индивидуалном и општем.
На индивидуалном плану предочене су две кључне приче: о младом студенту Ежену да Растињаку и остарелом чича Гориу.
Слика париског друштва од најнижих до највиших слојева представљена је на општем плану .
Ежен де Растињак је младић који је из провинције дошао у Париз на студије права.Ту је осетио велеградски живот , упознао сиромаштво и благостање, упоредио своју породицу у светлу париског живота и схватио да мора нешто да промени.Да би опстао у великом граду морао је имати свог заштитника и тиме себи обезбедити улазак у високо друштво.На почетку приче Растињак је млад, неискусан,чист, неискварен али решен да успе.Улазак у високо друштво захтевао је промене.Уласком у високо друштво морао је да прихвати и средства којима се оно служи. Судбина чича Гориа мења Растињака.Схватио је да је поквареност оружје људи и тиме су све илузије које је гајио о свету срушене.
Да ли је у роману аутор успео да оствари књижевни програм који излаже у Предговору Људској комедији?
Аутор није успео да у потпуности оствари свој пројекат. јер је желео да ,,Љутска комедија'' садржи 137 дела, али је стигао да напише само 91. дело. Том броју се могу додати још три романа које није предвидео првобитним планом. Међутим, успео је да опише како је на једног младог човека деловала нова средина у којој се нашао. Париз се потпуно разликовао од места из ког је Ежен дошао. На Париз се требало навикнути, јер је прилично суров. Ежен је имао срећу да је рођак госпође Де Босеан која није одбила да му помогне. Али, у његовој непосредној близини се нашао и Жан Колен који је покушао да га изведе на "прави пут" како он то каже. Ежен је одбио његову понуду иако га је та мисао често мучила у тешким тренуцима.
Пронађите битне одлике Европског реализма у Балзаковом роману Чича Горио користећи белешке из свесака и друге изворе.
У роману ,,Чича Горио'' се налазе битне одлике реализма као што је: Проналаженје теме у стварности, на почетку се налази детаљан опис амбијента као и детаљан опис ликова. Све у свему веома много детаљисања.
Испитајте, с обзиром на садржај, о каквој врсти романа је реч! А с обзиром на теме?
Роман Чича Горио је сложене структуре, те се може одредити као друштвени, криминалистички, љубавни и роман о васпитању или о развоју карактера, такође
због честих Еженових размишљања о томе да ли послушати Вотренов савет или не, овај роман је једним делом психолошки.
Тема романа је љубав оца према ћеркама које га искоришћавају и жеља младог човека из провинције да успе у великом граду.
external image HBalzac.jpgexternal image 220px-BalzacOldGoriot01.jpg


ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Чича Горио,
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Насловна страна издања из 1897.

Оноре де Балзак