А-група (9, 12,18)
Истражите живот и стваралаштво Милоша Црњанског. Проучите како је дошао на идеју да напише роман о српским сеобама. Колико је романа планирао да напише? Да ли је успео? Зашто?
Презентација

Б-група (8, 22)
Како све можемо типолошки одредити роман "Сеобе"? Шта су мемоари? Дефинишите мемоаре као књижевну врсту и објасните у чему је њихова сличност са дневником или путописом. Приметили сте да писац скоро све догађаје стање и размишљања саопштава у форми доживљеног говора. Из чије перспективе нам је на тај начин предочена радња романа? У роману скоро да нема дијалога. Какво значење, по вама, представља тај "недостатак"?

В-група (21, 26)
Колико роман има поглавља? Испишите њихове наслове. Шта примећујете? Зашто се прво и последње поглавље имају исти назив? Има ли то везе са повратком на старо, нултим завршетком? Да ли је могуће вратити се на старо? Шта се, у ствари, мења? Одакле је Славонско-подунавски пук кренуо, а где се враћа? Због чега Вук Исакович по четврти пут полази у рат, чему се нада, шта очекује?

Г-група (10, 13, 24, 28)
Потражите "Мемоаре" Симеона Пишчевича на интернету - пре рата су два примерка ове књиге била у нашој земљи: један у Матици српској, који је нестао, други у Народној библиотеци у Београду, који је 6. априла 1941. изгорео са целом библиотеком. Прелистајте садржај "Мемоара". Прочитајте прве четири главе и почетак пете, па упоредите са романом. Запажате ли сличности? У чему се огледају разлике?

Д-група (2, 20, 27)
Запажате ли многобројне симболе у роману?
У каквом су односу пејзаж и човек у "Сеобама"?
У првој и последњој глави романа налази се звезда. Запази чулне мотиве и знакове који се појављују на путу од звезде до човека, Вука Исаковича.
Која је уметничка улога и симболистичка вредност бескрајног плавог круга, звезде, помрчине, баруштине и мутне дубине? Каква расположења изазивају знаци везани за висину, неограничени простор и светлост, а каква они који означавају низину, стешњен простор и таму?

Ђ-група (5, 11, 25)
Како су представљени дом и завичај?Обратите пажњу на заштитничку моћ колибе у којој затичемо Вука Исаковича на почетку, као и на описе Аранђелове и Вукове куће.
Свет романа као да је у целини сачињен од праелемената: воде, ватре, ваздуха и земље (блато, магле, мочваре, облаци, киша, светлост, звезде). Обратите пажњу на изглед простора и материјални свет у роману. Како су ови елементи представљени у делу? Каква симболистичка значења поменути елементи имају, а шта мислите каква значења имају у роману.
Који ликови у делу чезну за озвезданим небом?

Е-група (4, 6, 14)
Однос према Славонско-подунавском пуку показује нам однос Аустро-Угарске према Србима, али и другим негерманским народима. Шта сте уочили? Какав је однос претпостављених према Вуку Исаковичу? Зашто?
Вук Исакович је упорни путник и неуморни сањар. Илуструјте реченицама из романа ову тврдњу. Да ли Вук ратује "по туђој вољи и за туђ рачун"? Објасните.
Каква се страшна драма одвија у њему, што чини да постоје два Вука: један који јаче, а други што као сенка корача крај њега. Шта се то у њему збива?
Има ли спокоја, уточишта? Каква је судбина ратника?
Уцртајте у карту Европе путању којом је Славонско-подунавски пут прошао! Шта је пук претрпео? Кога пук симболише?

Ж-група (1, 15)
Новац и љубав имају значајну улогу у роману. Покушајте да анализирате Аранђела Исаковича супротстављањем тих мотива. Да ли је Аранђел у сваком, па чак и личном, односу видео прилику за зараду? Како је оженио Вука? Шта је схватио да је учинио - објасните појам случајне среће! Има ли заштите од несреће, могу ли се љубав и срећа купити? Зашто је у старости постао чувена тврдица? У чему се огледају разлике између Аранђела и Вука? Има ли међу њима сличности? Ако их има, које су?

З-група (16, 17)
Какав је став госпоже Дафине према материјалним, а какав према духовним вредностима? Препишите реченице у којима је очита њена љубав према мужу. Како је могуће да онда, ипак, превари оног кога воли и постане љубавница свог девера. Покушајте да објасните. Зашто Дафина не воли своје кћери? Да ли то, из једног посебног угла, осветљава њен лик? Како је, у здрављу, доживљавају њен муж и њен девер, а у болести? Ко себе окривљује за њену смрт? Зашто?

Стрип (19, 29) - изаберите сцену или ситуацију, па је уградите у одговарајућу страну.

Кад завршите задатке, пређите на последњу страницу и "залепите" се!