1. група (1, 4, 12, 15)
Упознајте се са битним појединостима из Балзаковог живота, времена и стварања. Проучите време у којем се Балзак формирао као човек и писац. Издвојите занимљивости које су утицале на његов књижевноуметнички рад. Анализирајте његове успехе и неуспехе. Оплемените своју страну илустрацијама, фотографијама, везама (линковима), сопственим запажањима!


2. група (2, 7, 11, 18, 24)
Како се зове Балзаков књижевни пројект и шта он треба да представља? Какав је план његовог књижевног пројекта? Какво место у Људској комедији заузима роман Чича Горио? Да ли је у роману аутор успео да оствари књижевни програм који излаже у Предговору Људској комедији?
Пронађите битне одлике европског реализма у Балзаковом роману Чича Горио користећи белешке из свесака и друге изворе.
Испитајте, с обзиром на садржај, о каквој врсти романа је реч! А с обзиром на теме?

3. група (3, 6, 10, 14)
Опишите пансион Вокер? Где се налази, како изгледа, ко су његови станари? А власник? Ако је пансион слика париског друштва, какво је друштво у Балзаково време? Какве вредности негују тадашњи Париз, Парижани, али их прихватају и придошлице? Објасните! Илуструјте!


4. група (5, 13, 19, 27, 30)
Размислите зашто је наслов романа Чича Горио (у оригиналу Отац Горио), а главни лик је Ежен де Растињак? Испитајте Горијеву предисторију и његов пад! Укратко опишите лик чича Горија и његов живот. Ко су ликови чија се судбина преплиће с његовом? Какав је однос чича Горија према кћерима и какав је њихов однос према њему? Који су узроци таквог понашања кћери према оцу? Како остали ликови у роману гледају на тај однос? Шта ви мислите о васпитним методама чича Горија? Образложите!


5. група (9, 16, 21, 23, 29)
Какав је физички, интелектуални, а какав морални портрет Ежена де Растињака? Под којим утицајима, због чега и како се мењао? Ко су били Еженови учитељи? Пред каквим се све искушењима Ежен нашао? Какве му се могућности за успех нуде? За које се он определио? Какве је то последице оставило на њега, али и на оне који су му блиски? Који је лик у роману супротност Ежену? Каква је његова перспектива?
Ко су варалице, а ко преварени у париској каљузи? Закључите које су поруке романа?


6. група (20, 26, 28, 31)
Покушајте да утврдите тему (теме) романа! Каква је фабула, а композиција? Упоредите овај са романима које смо до сада читали и анализирали! Има ли разлика, а сличности?


7. група (17, 25)
Користећи све расположиве ресурсе, истражите стање у којем се данас налази породица. Шта подразумевају добри, а шта лоши односи унутар породице? Шта говоре статистике? Медији? Како ви на то гледате? Илуструјте примером!